Tại ngã ba xe nào phải nhường đường?

  Thứ Wed, 13/09/2023

Theo quy tắc giao thông, tại ngã ba xe tải, xe khách và xe con, xe nào phải nhường đường. 

 

Nhường đường cho các phương tiện khác là tình huống giao thông mà phương tiện nhường đường không tiếp tục di chuyển như hiện tại để phương tiện nhường đường không phải chuyển hướng hoặc phanh đột ngột.

 

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải

2. Xe khác

3. Xe con

 

Nguồn: banglaixequocte.net

Viết bình luận của bạn:

Đăng ký tư vấn trực tuyến

Giảm ngay 20% cho gói 4 ngày có bằng cho 50 người đăng kí đầu tiên

Đăng ký tư vấn

Bạn đang cần được tư vấn?